Menu

ΚΑΣ

Event date: 20/10/2020 3:00 μμ - 11:30 μμ Export event

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη – Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2020, ώρα 15.00, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τηλ.: 213 1322 292-4, 213 1322 299, 213 1322 351

 

 

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2020

 

 

Σας ειδοποιούμε ότι το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 15.00, με τηλεδιάσκεψη, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού, Μπουμπουλίνας 20, Αθήνα, σύμφωνα με την ακόλουθη Ημερήσια Διάταξη (Πράξη 39).

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ  

Εισηγήτρια: Έλ. Κουντούρη

1. Έγκριση ή μη αναοριοθέτησης του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου «Αρχαία Καλίνδοια», Δ.Κ. Νέων Καλινδοίων (πρώην Καλαμωτού), Δ.Ε. Καλινδοίων, Δήμου Λαγκαδά, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Έγκριση ή μη συμπληρωματικής κήρυξης και οριοθέτησης χερσαίου και ενάλιου αρχαιολογικού χώρου Κάστρου Λάρυμνας, Τ.Κ. Λαρύμνης, Δ.Ε. Οπουντίων, Δήμου Λοκρών, Π.Ε. Φθιώτιδας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος.

3. Έγκριση ή μη ανάθεσης επίβλεψης εργασιών σε εξωτερικό συνεργάτη για το υποέργο «Αποκατάσταση και Ανάδειξη του μνημείου του Τροπαίου του Σύλλα, στον Ορχομενό Βοιωτίας και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου» του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη του μνημείου του Τροπαίου Σύλλα στον Ορχομενό Βοιωτίας και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου», ενταγμένου στο ΠΔΕ/2019 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

4. Έγκριση ή μη αιτήματος του Τομέα Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ. για πενταετή παράταση (2020-2024) της συστηματικής αρχαιολογικής έρευνας στη Βεργίνα, Π.Ε. Ημαθίας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Εισηγήτριες: Έλ. Κουντούρη- Ι. Παπαγεωργίου

5. Έγκριση ή μη αρχιτεκτονικής μελέτης με τίτλο: «Συγκρότημα ΑΣΤΕΡΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 400 ΚΛΙΝΩΝ 5* ΑΣΤΕΡΩΝ. Αναθεώρηση της 41/17 Άδειας Δόμησης για την Τροποποίηση Μελετών, Αλλαγή Μελετητών και Επιβλέποντων Μηχανικών», επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος 58, Δήμου Γλυφάδας, Περιφέρειας Αττικής.

6. Έγκριση ή μη συγκρότησης επιτροπής μελών του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 13 του Ν. 3028/2002, για τη διενέργεια αυτοψίας, προκειμένου να εξεταστεί πρόταση της ΕΦΑ Πειραιώς και Νήσων σχετικά με τον καθορισμό Ζωνών Προστασίας Α` και Β`στον αρχαιολογικό χώρο Παλαιόπολης και Παλαιοκάστρου, Δήμου Κυθήρων, Π.Ε. Νήσων, Περιφέρειας Αττικής.  

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Εισηγητές : Έλ. Κουντούρη – Δ. Σβολόπουλος

7. Έγκριση ή μη: α) σχεδιασμού καταχώσεων και β) της γνωμάτευσης θεμελίωσης στον Αρχαιολογικό χώρο Ελευσίνας.

8. Έγκριση ή μη «Οριστικής μελέτης για την προστασία και ανάδειξη της Εισόδου  ( χώρου μεταξύ Μεγάλων και Μικρών Προπυλαίων ) του Ιερού της Ελευσίνας».

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Εισηγήτρια: Ι. Παπαγεωργίου

9. Έγκριση ή μη: α) του ΥΠΠΟΑ για την υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 αυθαιρεσιών και β) μελέτης εργασιών νέων διαμορφώσεων σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησία Γεώργιου Κατσαρού επί της οδού Βλαχερνών 32, στην περιοχή «Γαρίτσα» Κέρκυρας.

10. Έγκριση ή μη υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 αυθαίρετων κατασκευών σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας Κωνσταντίνου Φλαμουρτζόγλου επί της οδού Ιππάρχου 20 στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου.

11. Έγκριση ή μη υλοποίησης από την Περιφέρεια Ηπείρου του έργου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Μαλουνίου Δήμου Φιλιατών» Π.Ε. Θεσπρωτίας, κατά το άρθρο 10 του Ν. 3028/2002, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Εισηγητές: Ι. Παπαγεωργίου - Θ. Βλαχούλης

12. Έγκριση ή μη: α) μελέτης αποκατάστασης Ι.Ν. Αγίων Θεοδώρων, Τ.Κ. Μαυρονόρους, Δήμου Γρεβενών, β) του ΥΠΠΟΑ για την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου στο ΕΣΠΑ 2014-2020 «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίων Θεοδώρων, Τ.Κ. Μαυρονόρους, Δ. Γρεβενών» από την Π.Ε. Γρεβενών, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3028/2002, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

13. Έγκριση ή μη οριστικής μελέτης αποκατάστασης ιστορικού κτηριακού συγκροτήματος στο Μαραθονήσι Ζακύνθου, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (εξ αναβολής).

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Εισηγητές: Ι. Παπαγεωργίου - Θ. Βλαχούλης – Μ. Μερτζάνη

14. Έγκριση ή μη: α) μελέτης αποκατάστασης και ανάδειξης, β) μελέτης συντήρησης τοιχογραφιών, τέμπλου, φορητών εικόνων, άμβωνα και επισκοπικού θρόνου του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Βλάστης Κοζάνης και γ) του ΥΠΠΟΑ για την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου στο ΕΣΠΑ 2014-2020 «Αποκατάσταση και ανάδειξη του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Βλάστης Κοζάνης» με φορέα υλοποίησης την Π.Ε. Κοζάνης, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3028/2002, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Εισηγήτρια: Α. Λαζαρίδου  

15. Έγκριση ή μη αποδοχής από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού της δωρεάν παραχώρησης χώρων του Δημοτικού Ξενώνα «Περσεύς» στο Λιβάδι Σερίφου, Π.Ε. Μήλου, Περιφερείας Νοτίου Αιγαίου, για αρχαιολογικούς σκοπούς.

16. Έγκριση ή μη αιτήματος του Μουσείου Μπενάκη για νέα παράταση προσωρινού  δανεισμού ενός (1) έργου του Δ. Θεοτοκόπουλου από τη Συλλογή  του Μουσείου για ένα έτος, μετά το πέρας της περιοδικής έκθεσης «El Greco: Ambition and Defiance», έως τον Σεπτέμβριο του 2021, στο Art Institute of Chicago στην Αμερική.

17. Έγκριση ή μη: α) αιτήματος του State Museum of Prehistory στο Halle της Γερμανίας για τον προσωρινό δανεισμό ογδόντα έργων αρμοδιότητας Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου (43), Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου (25), ΕΦΑ Αργολίδας (9), ΕΦΑ Πειραιώς και Νήσων (1), ΕΦΑ Πιερίας (1) και ΕΦΑ Ηρακλείου (1), προκειμένου να παρουσιαστούν στην περιοδική έκθεση με τίτλο: «The World of Nebra Sky Disc- New Horizons», από 4 Ιουνίου 2021 έως 9 Ιανουαρίου 2022 (διάρκεια δανεισμού από 10 Μαΐου 2021 έως 28 Ιανουαρίου 2022) και β) συγκρότησης τριμελούς εκτιμητικής επιτροπής για τον καθορισμό της οικονομικής αξίας των έργων.

18. Έγκριση ή μη αιτήματος του Μουσείου «Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες για την παράταση του μακροχρόνιου δανεισμού μαρμάρινης προτομής του Σωκράτη (Μ 208), αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, για τη μόνιμη έκθεση του Μουσείου, έως την 1η Δεκεμβρίου 2021.

19. Έγκριση ή μη αιτήματος του Δήμου Αχαρνών για συνέχιση των εκπαιδευτικών  προγραμμάτων, κατά το σχολικό έτος 2020-2021, σε χώρους αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής (Μυκηναϊκός Θολωτός Τάφος και Αρχαιολογική Συλλογή Αχαρνών).  

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Εισηγήτρια: Μ. Μερτζάνη

20. Έγκριση ή μη συμπλήρωσης της υπ` αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΣΑΝΜ/ΤΜΣΑΝΜ/498580/352535/5548/622/15.09.2020 Απόφασης σχετικά με τη μελέτη συντήρησης και αποκατάστασης λίθινων εκθεμάτων του Αρχαιολογικού Μουσείου Ελευσίνας, Π.Ε. Δυτικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής.

 

 

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να προσέλθετε, σας παρακαλούμε να ειδοποιήσετε το Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας Κ.Α.Σ.- Σ.Μ.

Γραμματέας του Συμβουλίου: Έφη Μεραμβελιωτάκη

 

 

Ο Πρόεδρος του

Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου

Γεώργιος Διδασκάλου

Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού του ΥΠ.ΠΟ.Α.

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Προϊσταμένη

του Αυτοτελούς Τμήματος

Γραμματείας Κ.Α.Σ. - Σ.Μ.

Χαρίκλεια Λαναρά

Π.Ε. Αρχαιολόγων

 

 

Print
313

Name:
Email:
Subject:
Message:
x
«Νοέμβριος 2020»
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
2627282930311
23
3/11/2020 2:00 μμ - 11:30 μμ

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη – Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2020, ώρα 14.00, με τηλεδιάσκεψη από το αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Σας ειδοποιούμε ότι το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 14.00, με τηλεδιάσκεψη, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού, Μπουμπουλίνας 20, Αθήνα, σύμφωνα με την ακόλουθη Ημερήσια Διάταξη (Πράξη 41).

Read more
45678
910
10/11/2020 2:00 μμ - 11:30 μμ

Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη ΚΑΣ αρ. 42- Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020, με τηλεδιάσκεψη, ώρα 14.00, στο αμφιθέατρο του ΥΠΠΟΑ

Σας ειδοποιούμε ότι το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 14.00, με τηλεδιάσκεψη, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού, Μπουμπουλίνας 20, Αθήνα, σύμφωνα με την ακόλουθη Ημερήσια Διάταξη (Πράξη 42).

Read more
1112131415
16171819202122
2324
24/11/2020 2:00 μμ - 11:30 μμ

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη – Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2020, ώρα 14.00, με τηλεδιάσκεψη από το αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Σας ειδοποιούμε ότι το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 14.00, με τηλεδιάσκεψη, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού, Μπουμπουλίνας 20, Αθήνα, σύμφωνα με την ακόλουθη Ημερήσια Διάταξη (Πράξη 44).

Read more
2526272829
30123456
Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset