Menu

Νομικό Πλαίσιο

Η Γραμματεία του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων (Κ.Σ.Ν.Μ.) λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/22-1-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού». Η οργάνωση και λειτουργία της Γραμματείας καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 3 και 5 του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28-6-2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» και τις διατάξεις του άρθρου 5 της ΥΑ με αρ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/ 567515/2284/14-10-2020 (ΦΕΚ 4612/Β/19-10-2020) «Οργάνωση και Λειτουργία των Συμβουλίων του Ν. 3028/2002 στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού» και διέπεται από το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/9-3-1999) «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας».

Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset