Menu

Διενέργεια Αυτοψιών

Το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων και το Ειδικό Όργανο ΚΑΣ-ΚΣΝΜ, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 4 της ΥΑ με αρ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/567515/2284/14-10-2020 (ΦΕΚ 4612/Β/19-10-2020) «Οργάνωση και Λειτουργία των Συμβουλίων του Ν. 3028/2002 στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού», δύναται να αναβάλλει τη γνωμοδότησή του, οσάκις κρίνει ότι απαιτείται επιτόπια εξέταση του θέματος, δηλαδή αυτοψία. Η αυτοψία διενεργείται από την Ολομέλεια του αρμόδιου Συμβουλίου ή από Επιτροπή που απαρτίζεται από ορισμένα μέλη του ή άλλους ειδικούς επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Μετά την πραγματοποίηση της αυτοψίας, το θέμα εισάγεται εκ νέου προς συζήτηση στο Συμβούλιο για την οριστική γνωμοδότηση.

Η αυτοψία διοργανώνεται από το Τμήμα Γραμματείας του Κ.Σ.Ν.Μ., το οποίο μεριμνά για τη μετακίνηση των μελών, την τήρηση του προγράμματος της αυτοψίας και την ομαλή διεξαγωγή της, καθώς και την πιθανή παρουσία ενδιαφερομένων πολιτών.

Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset