Menu

Νομικό Πλαίσιο

Το Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (Κ.Α.Σ.) και Συμβουλίου Μουσείων (Σ.Μ.) συγκροτείται και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος, σύμφωνα με α) το άρθρο 52 του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28-6-2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», β) το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/20-1-04 «Οργάνωση και Λειτουργία των Συμβουλίων του Ν. 3028/2002 στο Υπουργείο Πολιτισμού» (ΦΕΚ 70/Β/20-1-04), γ) το άρθρο 24 του Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α/22-01-2018) και δ) διέπεται από το Ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας” (ΦΕΚ45/Α/9-3-1999).

Το Τμήμα Γραμματείας ΚΑΣ-ΣΜ είναι αρμόδιο για:

  • την υποστήριξη των δραστηριοτήτων των Συμβουλίων, τη διαχείριση του αρχείου των Συνεδριάσεων και τη διεκπεραίωση των αιτημάτων των πολιτών,
  • την έκδοση της Ημερήσιας Διάταξης των προς συζήτηση θεμάτων, η οποία αποστέλλεται στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, καθώς και στους εισηγητές των αρμοδίων Διευθύνσεων,
  • τη μέριμνα για την ανάρτηση της Ημερήσιας Διάταξης στο διαδίκτυο, καθώς και για την έγκαιρη ειδοποίηση φορέων και πολιτών,
  • την οργάνωση των αυτοψιών του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και του Συμβουλίου Μουσείων,
  • τη σύνταξη των γνωμοδοτήσεων και των πρακτικών των συνεδριάσεων, καθώς και την επικύρωσή τους,
  • τη μέριμνα για την υποστήριξη των συνεδριάσεων του Κοινού γνωμοδοτικού οργάνου ΚΑΣ-ΚΣΝΜ.
Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset