Menu

Διεκπεραίωση αιτημάτων πολιτών

α. Υποβολή αιτήματος παράστασης στο Συμβούλιο

Ο έχων έννομο συμφέρον ή εύλογο ενδιαφέρον πολίτης έχει το δικαίωμα να παρίσταται στη Συνεδρίαση του Συμβουλίου κατά την εξέταση του θέματος που τον ενδιαφέρει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 52, παρ. 6 του Ν. 3028/2002 «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» και στο άρθρο 2, παρ. 6 και 7 της Υ.Α. με αρ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/20.1.2004 (ΦΕΚ 70/Β/20-1-2004) «Οργάνωση και Λειτουργία των Συμβουλίων του Ν. 3028/2002 στο Υπουργείο Πολιτισμού».

Ο πολίτης που ενδιαφέρεται να ασκήσει το εν λόγω δικαίωμά του, οφείλει να υποβάλει αίτημα παράστασης μέσω της διαδικτυακής πύλης: http://ksymvoulia.culture.gr στο Τμήμα Γραμματείας ΚΑΣ-ΣΜ, αφού πρώτα προβεί στην αυθεντικοποίηση των στοιχείων του μέσω της διαδικτυακής πύλης “taxis net”, όπως περιγράφεται στη σχετική αρ. πρωτ.   ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΑΤΚΑΣΣΜ/329993/236816/1731/06.07.2018 Υ.Α. και στη συνέχεια ακολουθεί τα βήματα που του υποδεικνύονται στο σύστημα. Το Τμήμα της Γραμματείας αναλαμβάνει την έγκαιρη ειδοποίησή του, ώστε να παραστεί στη Συνεδρίαση και να καταθέσει την άποψή του κατά την εξέταση του θέματος που τον αφορά.

 

β. Υποβολή αιτήματος χορήγησης αντιγράφων Πρακτικών και Γνωμοδοτήσεων των Συνεδριάσεων του ΚΑΣ και ΣΜ.

Ο έχων έννομο συμφέρον ή εύλογο ενδιαφέρον πολίτης έχει δικαίωμα πρόσβασης και λήψης Πρακτικών και Γνωμοδοτήσεων των Συνεδριάσεων του ΚΑΣ και του ΣΜ, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» και το άρθρο 5, παρ. 6 της Υ.Α. με αρ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/20.1.2004 (ΦΕΚ 70/Β/20.1.2004) «Οργάνωση και Λειτουργία των Συμβουλίων του Ν. 3028/2002 στο Υπουργείο Πολιτισμού»., καταθέτοντας στο Τμήμα Γραμματείας ΚΑΣ-ΣΜ την αντίστοιχη αίτηση, μέσω της διαδικτυακής πύλης http://ksymvoulia.culture.gr στο Τμήμα Γραμματείας ΚΑΣ-ΣΜ, αφού πρώτα προβεί στην αυθεντικοποίηση των στοιχείων του μέσω της διαδικτυακής πύλης “taxis net”, όπως περιγράφεται στη σχετική αρ. πρωτ.   ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΑΤΚΑΣΣΜ/329993/236816/1731/06.07.2018 Υ.Α. και στη συνέχεια ακολουθεί τα βήματα που του υποδεικνύονται στο σύστημα. Το δικαίωμά του είναι δυνατόν να ασκηθεί μετά την έκδοση της εκτελεστής πράξης της Διοίκησης, δηλαδή της σχετικής Υπουργικής Απόφασης και τη δημοσίευσή της στο ΦΕΚ, όποτε απαιτείται. Το Τμήμα Γραμματείας του ΚΑΣ-ΣΜ χορηγεί στον ενδιαφερόμενο τα διοικητικά έγγραφα (εντός των προβλεπομένων προθεσμιών).

Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset