Menu

Οργάνωση Συνεδριάσεων

Το Τμήμα Γραμματείας του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων μεριμνά για:

  • Την εξασφάλιση της επιστημονικής και γραμματειακής υποστήριξης των δραστηριοτήτων του Συμβουλίου και την τήρηση του αρχείου των Συνεδριάσεων
  • Την έκδοση της Ημερήσιας Διάταξης των προς συζήτηση θεμάτων, η οποία αποστέλλεται στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη καθώς και στους εισηγητές των αρμοδίων Διευθύνσεων
  • Την ανάρτηση της Ημερήσιας Διάταξης στο διαδίκτυο και την έγκαιρη ειδοποίηση των αιτούντων παράσταση
  • Την πρόσκληση των εισηγητών και των μελών του Συμβουλίου στις Συνεδριάσεις
  • Τη σύνταξη των γνωμοδοτήσεων και των Πρακτικών των Συνεδριάσεων του ΚΣΝΜ και του Ειδικού Οργάνου ΚΑΣ-ΚΣΝΜ καθώς και την επικύρωσή τους.
Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset