Menu

Διεκπεραίωση Αιτημάτων Πολιτών

Υποβολή αιτήματος παράστασης στο Συμβούλιο

Ο έχων έννομο συμφέρον ή εύλογο ενδιαφέρον πολίτης έχει το δικαίωμα να παρίσταται στη Συνεδρίαση του Συμβουλίου κατά την εξέταση του θέματος που τον ενδιαφέρει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 52, παρ. 6 του Ν. 3028/2002 » Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» και στο άρθρο 2, παρ. 6 και 7 της Υ.Α. με αρ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/567515/2284/14-10-2020 (ΦΕΚ 4612/Β/19.10.2020) «Οργάνωση και Λειτουργία των Συμβουλίων του Ν. 3028/2002 στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού».

Ο πολίτης, που ενδιαφέρεται να ασκήσει το εν λόγω δικαίωμά του, οφείλει να καταθέσει αίτηση παράστασης, μέσω της διαδικτυακής πύλης http://ksymvoulia.culture.gr, στο Τμήμα Γραμματείας του ΚΣΝΜ. Ο πολίτης αυθεντικοποιεί τα στοιχεία του μέσω της διαδικτυακής πύλης taxis net. Στη συνέχεια ακολουθεί τα βήματα που του υποδεικνύονται για να υποβάλει την αίτησή του. Το Τμήμα της Γραμματείας αναλαμβάνει την έγκαιρη ειδοποίησή του ώστε να παραστεί στη Συνεδρίαση και να καταθέσει την άποψή του κατά την εξέταση του θέματος που τον αφορά.


Υποβολή αιτήματος χορήγησης αντιγράφων Πρακτικών και Γνωμοδοτήσεων του ΚΣΝΜ και του Ειδικού Οργάνου ΚΑΣ-ΚΣΝΜ

Ο έχων έννομο συμφέρον ή εύλογο ενδιαφέρον πολίτης έχει δικαίωμα πρόσβασης και λήψης των Πρακτικών των Συνεδριάσεων του ΚΣΝΜ και του Ειδικού Οργάνου ΚΑΣ -ΚΣΝΜ, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» και το άρθρο 5, παρ. 6 της Υ.Α. με αρ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/567515/2284/14.10.2020 (ΦΕΚ 4612/Β/19.10.2020) «Οργάνωση και Λειτουργία των Συμβουλίων του Ν. 3028/2002 στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού», καταθέτοντας στο Τμήμα Γραμματείας του ΚΣΝΜ την αντίστοιχη αίτηση, μέσω της διαδικτυακής πύλης http://ksymvoulia.culture.gr. Ο πολίτης αυθεντικοποιεί τα στοιχεία του μέσω της διαδικτυακής πύλης taxis net. Στη συνέχεια ακολουθεί τα βήματα που του υποδεικνύονται για να υποβάλει την αίτησή του. Το δικαίωμά του είναι δυνατόν να ασκηθεί μετά την έκδοση της εκτελεστής πράξης της Διοίκησης, δηλαδή της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, και τη δημοσίευσή της στο ΦΕΚ, όποτε απαιτείται. Το Τμήμα Γραμματείας του ΚΣΝΜ χορηγεί στον ενδιαφερόμενο τα διοικητικά έγγραφα (εντός των προβλεπομένων προθεσμιών).

Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset