Menu

ΚΑΣ

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου αρ. 39, Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 14.00, με τηλεδιάσκεψη, από το αμφιθέατρο του ΥΠΠΟΑ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τηλ.: 213 1322 292-4, 213 1322 299, 213 1322 351

 

 

 

Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2021

 

Σας ειδοποιούμε ότι το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει την Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 14.00, με τηλεδιάσκεψη, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού, Μπουμπουλίνας 20, Αθήνα, σύμφωνα με την ακόλουθη Ημερήσια Διάταξη (Πράξη 39).

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Εισηγήτρια: Έλ. Κουντούρη

 1. Ιεραρχική προσφυγή της εταιρείας ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ Μ.Ι.Κ.Ε. κατά της με αρ.πρ. ΥΠΠΟΑ/251723/14.06.2021 αρνητικής απόφασης της ΕΦΑ Κοζάνης  που αφορά στη ΜΠΕ για το έργο « Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 14,74 mwp, στη θέση «Κοκκιναράς», ΔΕ Κοζάνης, Δήμου Κοζάνης.
 2. Έγκριση ή μη κήρυξης ως αρχαιολογικού χώρου αρχαίου λατομείου μαρμάρου στη θέση «Καρίκα» Υστερνίων νήσου Τήνου, Π.Ε. Τήνου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 3. Έγκριση ή μη υπέρβασης του 5% του προϋπολογισμού για το υποέργο 2 «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του έργου «Μετατόπιση συλλεκτήρα ομβρίων (ρέμα Πεύκης) στην οδό Αλατσάτων Δήμου Νέας Ιωνίας», με Κωδικό ΟΠΣ 5007761, ενταγμένου στο ΕΠ «Αττική 2014-2020».
 4. Έγκριση ή μη απ’ ευθείας εξαγοράς ή απαλλοτρίωσης τριών (3) αγροτεμαχίων, φερομένης ιδιοκτησίας α) Κατσίκη Αικατερίνης, β) Κατσίκη Κωνσταντίνας και γ) κληρονόμων Πανούση Γεώργιου, αντίστοιχα, στη Δημοτική Ενότητα Βαρνάβα, Δήμου Μαραθώνα Αττικής.
 5. Έγκριση ή μη μερικής απαλλοτρίωσης αγροτεμαχίου φερομένης ιδιοκτησίας Νικολάου, Νεκταρίας και Παναγιώτας Νταναβαγγέλη στη θέση «Στεφάνι Θορικού» του δήμου Λαυρεωτικής.
 6. Έγκριση ή μη του Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (Π.Π.Π.Α.) για την επέκταση των λιμενικών εγκαταστάσεων της εταιρείας «Ravago Lavrion M.A.B.E.E.» στον όρμο Αγίου Νικολάου Θορικού του Δήμου Λαυρεωτικής.
 7. Έγκριση ή μη εργασιών επισκευής και συντήρησης της πρόσοψης του ακινήτου στην συμβολή των οδών Μάρκου Μπότσαρη 23 και Γκιώνη, περιοχή Κουκάκι, Δήμου Αθηναίων.
 8. Έγκριση ή μη αιτήματος για υπαγωγή στις διατάξεις του Ν4495/2017, «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» υπερβάσεων δόμησης σε κτίριο φερόμενης ιδιοκτησίας Σπανουδάκη Δημητρίου, που βρίσκεται στο Ο.Τ.56 της πόλης του Πυθαγορείου, Δ.Ε. Πυθαγορείου, Δήμου Ανατολικής Σάμου, Π.Ε. Σάμου και Ικαρίας.
 9. Έγκριση ή μη αιτήματος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.): α) για την παραχώρηση χρήσης του Αρχαιολογικού Χώρου και του Αρχαιολογικού Μουσείου της Αρχαίας Ολυμπίας για την Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας για τους ΧΧΙV Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «ΠΕΚΙΝΟ 2022», η οποία θα διεξαχθεί στις 18 Οκτωβρίου 2021 και β) για την πραγματοποίηση φωτογραφικών, κινηματογραφικών και αεροκινηματογραφικών λήψεων.
 10. Έγκριση ή μη 4ης τροποποίησης της υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ 242363/27.5.2021 (ΑΔΑ:Ψ2ΥΝ4653Π4-9ΙΝ) Απόφασης περί έγκρισης προσωρινής παραχώρησης χρήσης του Ωδείου Ηρώδου του Αττικού σε καλλιτεχνικούς φορείς, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις κατά τη φθινοπωρινή περίοδο του έτους 2021.
 11. Έγκριση ή μη αιτήματος προσωρινής παραχώρησης χρήσης του αρχαιολογικού πεζοδρόμου Διονυσίου Αρεοπαγίτου για την τελετή αποκαλυπτηρίων Γλυπτού Έργου «Μαρία Κάλλας» στο Άλσος Π. Παρθένη από το Δήμο Αθηναίων την Παρασκευή, 08 Οκτωβρίου 2021.
 12. Έγκριση ή μη αιτήματος της Βρετανικής Σχολής Αθηνών για έναρξη κατά το 2021 συστηματικής αρχαιολογικής έρευνας (επιφανειακή και ανασκαφική) στην Τούμπα Σερρών, σε συνεργασία με την ΕΦΑ Σερρών, στο πλαίσιο πενταετούς προγράμματος (2021-2025)
 13. 'Έγκριση ή μη του αιτήματος του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου για διενέργεια αρχαιολογικού προγράμματος και πυρηνοληψιών,  κατά το 2021, στη λίμνη «Μικρή Γλυφάδα», δυτικά των τειχών της αρχαίας πόλης της Σάμου.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Εισηγήτριες: Έλ. Κουντούρη - Ι. Παπαγεωργίου

 1. Έγκριση ή μη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο Ρέματος Ζορίκα» ισχύος 1,435 MW με φορέα υλοποίησης την εταιρεία «ΕΥΔΩΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στην Τ.Κ. Γρεβενιτίου, Δ.Ε. Ανατολικού Ζαγορίου, Δήμου Ζαγορίου, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου .
 2. Έγκριση ή μη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου  «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο ποταμού Βάρδα» ισχύος 1,12 MW με φορέα υλοποίησης την εταιρεία «ΕΥΔΩΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στην Τ.Κ. Γρεβενιτίου, Δ.Ε. Ανατολικού Ζαγορίου, Δήμου Ζαγορίου, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου.
 3. Έγκριση ή μη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση της υπ. αριθμ. 65473/11.08.1994 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: Κατερίνη – Κλειδί (όπως ισχύει). Έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης των περιοχών ανάντη και κατάντη του Αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ στο τμήμα Κατερίνη-Κλειδί.
 4. Έγκριση ή μη Μελέτης Περιβάλλοντος για την Τροποποίηση της ΑΕΠΟ: «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου διασύνδεσης του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της νήσου Κρήτης με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω συνεχούς ρεύματος, Αττική – Κρήτη» ως προς τις γραμμές μεταφοράς και τους πυλώνες των γραμμών μεταφοράς,  εντός των ορίων των Π.Ε. Ρεθύμνου και Π.Ε. Ηρακλείου, Περιφέρειας Κρήτης​.
 5. Έγκριση ή μη μελέτης του Δήμου Κέας για την εκτέλεση εργασιών για την προσαρμογή του Δημαρχείου στην προσβασιμότητα αυτού σε άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Εισηγητές: Έλ. Κουντούρη - Δ. Σβολόπουλος

 1. Έγκριση ή μη συμπληρωματικών εργασιών διευθέτησης ομβρίων στην περιοχή βόρεια και δυτικά του Ερεχθείου.
 2. Έγκριση η μη: α) αρχιτεκτονικής μελέτης αποκατάστασης και στέγασης & β) στατικής μελέτης μεταλλικού στεγάστρου του μακεδονικού τάφου του τύμβου Ι της Τ.Κ. Τούμπας Δήμου Παιονίας, Π.Ε. Κιλκίς.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Εισηγητές: Έλ. Κουντούρη - Δ. Σβολόπουλος – Μ. Μερτζάνη

 1. Έγκριση ή μη μελέτης αποκατάστασης Ρωμαϊκού Ωδείου Πατρών.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Εισηγήτρια: Ι. Παπαγεωργίου

 1. Έγκριση ή μη του ΥΠΠΟΑ για την υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.4495/2017 αυθαιρεσιών σε ισόγειο κατάστημα (Κ1 φαρμακείο), φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας με επωνυμία «Κοινωνία Κληρονόμων Θεόδ. Καλαντζή» στο τριώροφο κτήριο επί της οδού Αλκινόου 84, στην περιοχή Γαρίτσα στην πόλη της Κέρκυρας.
 2. Έγκριση ή μη του ΥΠΠΟΑ για την υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 αυθαιρεσιών σε κτήριο φερόμενης ιδιοκτησίας Ιω. Ζηρίνη και συνιδιοκτητών, στο Ο.Τ. Γ4 επί της οδού Γρ. Μαρασλή αρ. 4, στην πόλη της Κέρκυρας.
 3. Έγκριση ή μη του ΥΠΠΟΑ για την υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 ακινήτου φερόμενης ιδιοκτησίας Margaret Holland με ΚΜ ΙV-1847 οικοδομών Ρόδου στην οδό Ομήρου 28Γ στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου.
 4. Έγκριση ή μη της μελέτης που αφορά σε: α) υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.4495/2017 και β) προσθήκη δόμησης, αντικατάσταση στέγης και τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας κ.κ. Αρετής Αθανασίου & Γεωργίου Πίλτση στο Ο.Τ.32 Καστρακίου, Δήμου Μετεώρων, Π.Ε. Τρικάλων, Περιφέρειας Θεσσαλίας.
 5. Έγκριση ή μη ανέγερσης νέας διώροφης οικίας με υπόγειο σε οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας Ευστράτιου Μπουγάδη εντός των ορίων του οικισμού Πικουλιάνικα, Δήμου Σπάρτης, Π.Ε. Λακωνίας και εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου του Μυστρά.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Εισηγητές: Ι. Παπαγεωργίου - Θ. Βλαχούλης

 1. Έγκριση ή μη: α) μελέτης αποκατάστασης κωδωνοστασίου και διαμόρφωσης χώρου εξυπηρέτησης κοινού και β) Η/Μ μελέτης στην Ιερά Μονή Κυρίας Ακρωτηριανής Τοπλού στη Σητεία.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Εισηγητής: Θ. Βλαχούλης

 1. Έγκριση ή μη: α) αρχιτεκτονικής και στατικής μελέτης αποκατάστασης και β) μελέτης φωτισμού ανάδειξης και Η/Μ μελέτης του Οθωμανικού ιεροδιδασκαλείου (Μεντρεσέ) του Κάστρου Μυτιλήνης.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Εισηγήτρια: Α. Λαζαρίδου

 1. Έγκριση ή μη καταβολής αποζημίωσης στον Πάνο – Αλέξανδρο Καρπίδα για δέκα επτά (17) αρχαία και βυζαντινά αντικείμενα που βρίσκονταν εις χείρας του, προκειμένου να περιέλθουν στο Ελληνικό Δημόσιο για τον εμπλουτισμό των συλλογών του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου, αντιστοίχως, κατόπιν εκτίμησης επιτροπής. 
 2. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Κοινότητας Δομενίκου Δήμου Ελασσόνας Π.Ε. Λάρισας για την άρση της αποδοχής δωρεάν παραχώρησης χρήσης κοινοτικού κτηρίου στο ΥΠΠΟΑ και την επαναφορά της χρήσης του στην Κοινότητα Δομενίκου. 
 3. Έγκριση ή μη α) του αιτήματος του Eβραϊκού Μουσείου της Ελλάδος για τον προσωρινό δανεισμό 23 αρχαίων έργων αρμοδιότητας ΥΠΠΟΑ: από τις Εφορείες Αρχαιοτήτων Λάρισας (3), Μαγνησίας (3), Χανίων (1), Πέλλας (1), Καβάλας (1), Κυκλάδων (3), Κορινθίας (5), Πόλης Αθηνών (3), Ανατολικής Αττικής (1) και από το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης (1), και το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου (1) και 3 έργων από το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης για τις ανάγκες της  αρθρωτής περιοδικής έκθεσης με τίτλο «Λίθινες διαδρομές/Ιστορίες από Πέτρα: Ιουδαϊκές και Εβραϊκές Επιγραφές στην Ελλάδα», η οποία θα παρουσιασθεί στο Εβραϊκό και στο Επιγραφικό Μουσείο παράλληλα, από  τέλη Νοεμβρίου 2021έως τον Ιούνιο του 2022 και β) συγκρότησης τριμελούς εκτιμητικής επιτροπής για τον καθορισμό της οικονομικής αξίας των έργων. 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Εισηγήτρια: Μ. Μερτζάνη

 1. Έγκριση ή μη της «Μελέτης συντήρησης και αποκατάστασης του ξυλόγλυπτου τέμπλου, του άμβωνα και των λίθινων αρχιτεκτονικών στοιχείων του Ιερού Ναού Αγίου Μηνά στη Λευκάδα», Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
 2. Έγκριση ή μη της «Μελέτης συντήρησης ξυλόγλυπτων επιχρυσωμένων έργων Ι. Ν. Αγίας Τριάδος», Π. Ε. Μαγνησίας, Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να προσέλθετε, σας παρακαλούμε να ειδοποιήσετε το Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας Κ.Α.Σ. - Σ.Μ.

Γραμματέας του Συμβουλίου: Αικατερίνη Καρκάνη

 

Ο Πρόεδρος του

Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου

Γεώργιος Διδασκάλου

Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού του ΥΠ.ΠΟ.Α

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

 Η Προϊσταμένη

του Αυτοτελούς Τμήματος

Γραμματείας Κ.Α.Σ. - Σ.Μ.

Χαρίκλεια Λαναρά

Π.Ε. Αρχαιολόγων

 

 

Print
291

Name:
Email:
Subject:
Message:
x
«Οκτώβριος 2021»
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
2728
28/9/2021 2:00 μμ - 11:30 μμ

Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη ΚΑΣ αρ. 38, Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 14.00, με τηλεδιάσκεψη, από το αμφιθέατρο του ΥΠΠΟΑ

Σας ειδοποιούμε ότι το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 14.00, με τηλεδιάσκεψη, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού, Μπουμπουλίνας 20, Αθήνα, σύμφωνα με την ακόλουθη Ημερήσια Διάταξη (Πράξη 38).

Read more
29301

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου αρ. 39, Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 14.00, με τηλεδιάσκεψη, από το αμφιθέατρο του ΥΠΠΟΑ

Σας ειδοποιούμε ότι το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει την Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 14.00, με τηλεδιάσκεψη, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού, Μπουμπουλίνας 20, Αθήνα, σύμφωνα με την ακόλουθη Ημερήσια Διάταξη (Πράξη 39).

Read more
23
45678910
11121314151617
1819
19/10/2021 2:30 πμ - 11:30 μμ

Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, αρ. 41, Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 14.00 με τηλεδιάσκεψη

Σας ειδοποιούμε ότι το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει την Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 14.00, με τηλεδιάσκεψη, στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού, Μπουμπουλίνας 20, Αθήνα, σύμφωνα με την ακόλουθη Ημερήσια Διάταξη (Πράξη 41).

Read more
2021222324
25262728293031
1234567
Background Color:
 
Background Pattern:
                               
Reset